ΣΥΝΤΟΜΑ
ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

Η νέα εφαρμογή της Treed Network για Startups και μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις.

Παρακολούθηση Πελάτων - Προμηθευτών, ηλεκτρονική τιμολόγηση, έσοδα-έξοδα.

Δαιχείριση Προσωπικού, Ηλεκτρονικά βιογραφικά, αξιολογήσεις, προγραμματισμός και παρακολούθηση ωρών εργασίας